Cefeus Vargas korning utförd den 9/5 -04 Domare: Magdalena Lindberg och Anne Westman. Slutsumma 174 poäng = godkänd

  -3 -2 -1 +1 +2 +3
Tillgänglighet
Koeff: 15
Lömsk Aggressiv Reserverad Överdrivet tillgänglig Mindre tillgänglig Tillgänglig, öppen
Kamplust, jakt
Koeff: 8
Obefintlig Obetydlig Liten Mycket stor Måttlig Stor
Kamplust, social
Koeff: 6
Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig
Temperament
Koeff: 10
Slö Något slö Impulsiv Mycket livlig Mindre livlig Livlig
Skärpa
Koeff: 5
 
Stor med kvarstående aggr. Måttlig med kvarstående aggr. Obetydlig utan kvarstående aggr. Liten utan kvarstående aggr. Stor utan kvarstående aggr. Måttlig utan kvarstående aggr.
Försvarslust Koeff:5 Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig
Nervkonstruktion
Koeff: 35
Höggradigt nervös Nervös Något nervös Nervösa tendenser Relativt nervfast Nervfast
Hårdhet
Koeff: 8
Mycket hård Mycket vek Vek Hård Något vek Måttligt hård
Dådkraft
Koeff: 8
Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor
 
Skottfasthet Skottfast Skottberörd Skotträdd