Tänkvärda ord/Thoughtful words

Courage is not the absence of fear:
it is the taking of action in spite of fear
Källa: Scott Peck

So often we try to alter circumstances to suit ourselves,
instead of letting them alter us,
which is what they are meant to do

Källa: Mother Maribel

Kärnan i äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg

Källa: David Storey

Träning är första steget till framgång
Källa: Okänd

Tusenmilafärden börjar med första steget
(Laotse)

Har man störtat från regnbågen, så har man varit på regnbågen
Källa: Lars Huldén, ur diktsamlingen


Motgångar avslöjar snillet, medgångar döljer det
Källa: Horatius

Motgångar får vissa människor att bryta samman, andra att överträffa sig själva
Källa: Okänd


Så länge man inte ger upp, har man inte förlorat
Källa: Okänd


Kärnan i äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg
Källa: David Storey

Den enda människa du kan ändra på är dig själv.  -  Ordspråk